Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Jmenování člena okrskové volební komise

pro obec Bořetín, okres Pelhřimov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9.10.2021

dle § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR:

 

Z důvodu náhlého onemocnění člena okrskové volební komise Iny Zíkové, bytem Bořetín 47, 3970 Kamenice nad Lipou, jmenuji na toto uvolněné místo dalšího člena okrskové volební komise Janu Zíkovou, bytem Tyršova 387, 394 94 Černovice, postupem dle § 14e odst. 3 věta třetí cit. zákona.

 

V Bořetíně dne 8.10.2021

 

Jan Cimbůrek

starosta obce Bořetín

 

 

Jmenovaný člen ihned složil slib:

 

Já, níže podepsaná,

Jana Zíková, bytem  Tyršova 387, 394 94 Černovice,

„Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“

 

V Bořetíně dne 8.10.2021

Jana Zíková

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT