Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den pondělí  1.6.2020 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy s krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku 7.350,-Kč na integrovanou dopravu do obce.
 4. Projednání a dodatečné rozhodnutí o rozpočtovém opatření obce č. 3/2020.
 5. Projednání a rozhodnutí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu místního obchodu s H. Kamišovou po zveřejnění záměru v souvislosti s další žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Venkovská prodejna 2020.
 6. Projednání a rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy s P.Peterkovou o části pozemku parc.č. 892/1 po zveřejnění záměru za účelem pastvy koní.
 7. Projednání a rozhodnutí o výměně částí pozemků parc.č. 902/5 a parc.č. St. 23 a dále pozemku č. 365/3, 422/19 a 928/1 a zveřejnění příslušného záměru.
 8. Projednání a rozhodnutí o dalším provedení fasády obecní budovy č.p. 69 a dále počtu a druhu cedulí na fasádu a zhotovení zábradlí a dále o úpravách v místním obchodě.
 9. Projednání a rozhodnutí o provedení náhradní výsadby v obecních lesích a podání odpovídající žádosti o dotaci a provedení přípravných kroků.
 10. Projednání a rozhodnutí o nátěru garážových vrat u školy.
 11. Projednání a rozhodnutí realizace dotace Odpady a ekologická výchova z Fondu Vysočina a zaměření projektu uplatněného v žádosti.
 12. Projednání a rozhodnutí o realizace dotace na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019.
 13. Projednání a rozhodnutí o termínu poutě 2020 v Bořetíně a případném programu této poutě a její organizace.
 14. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 15. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 16. Diskuse
 17. Závěr

 

 

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 22.5.2020:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 22.5.2020 a sejmuto v den následující po konání zasedání

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT