Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Oznámení o době a místě konání voleb dle zákona § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu:

 

Starosta obce Bořetín oznamuje:

 

Volby   do   Evropského   parlamentu   se   uskuteční dne   24. května 2019 od  od   14.00   hodin    do   22.00   hodin   a   dne   25. května 2019  od   8.00  hodin   do   14.00   hodin.

 

Místem   konání   voleb   do   Evropského   parlamentu ve   volebním   okrsku   obce Bořetín      je   volební   místnost zřízená v místnosti obecního úřadu na adrese 394 70 Bořetín 69.

 

Voliči   bude   umožněno   hlasování   poté,   kdy   prokáže   svou   totožnost a   státní  občanství   České   republiky   (platným   občanským   průkazem, cestovním,   diplomatickým   nebo    služebním   pasem   České   republiky, cestovním    průkazem   České    republiky),  nebo    totožnost   a   státní     občanství    jiného    členského    státu    Evropské    unie.

 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Jan Cimbůrek

 

vyvěšeno na úřední desce dne 9.5.2019

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT