Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Obec Bořetín

IČ 00 476 439

se sídlem 394 70 Bořetín 69

tel. starosta Jan Cimbůrek 606 735 707, tel. místostarosta Zdeněk Danda 777 654 953

dat.schránka 33xbfzj, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.boretin.cz , č.účtu: 8826-261/0100, není plátce DPH

_____________________________________________________________________________________

V Bořetíně dne 4.4.2024

 

Obec Bořetín zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/20000 Sb. o obcích v platném znění záměr, směnit následující pozemek parc.č. 925/4 ( - o výměře 336 m2 ) ve vlastnictví obce Bořetín za pozemek parc.č. 565/3 ( - o výměře 1.220 m2 ) a pozemek parc.č. 57/3 ( - o výměře 30 m2 ) ve vlastnictví Lukáše Přibyla, přičemž tyto pozemky vznikly na základě geometrických plánů geodeta GPROFI, s.r.o., č. 228-2619/2024, č. 226-2557/2023 a č. 218-2416/2023 tak, že:

  • od pozemku parc.č. 925/3 ( - o výměře 2.848 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace ) byl oddělen pozemek parc. č. 925/4 ( - o výměře 336 m2 ) a pozemek parc.č. 925/3 má po tomto oddělení novou výměru 2.512 m2
  • pozemek parc.č. 565 ( - o výměře 12.332 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl rozdělen na pozemky parc. č. 565/1 ( - o výměře 8.241 m2 ), parc. č. 565/2 ( - o výměře 2.871 m2 ), č. 565/3 ( - o výměře 1.220 m3 ) a pozemek parc.č. 565 po tomto rozdělení zaniká
  • od pozemků:
  • č. 56 ( - o výměře 2.336 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen parcelní díl b) o výměře 5 m2 a pozemek parc.č. 56 má po tomto oddělení novou výměru 2.331 m2,
  • č. 57/1 ( - o výměře 655 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen parcelní díl a) o výměře 25 m2 a pozemek parc.č. 57/1 má po tomto oddělení novou výměru  630 m2,

sloučením parcelního dílu a) o výměře 25 m2 s parcelním dílem b) o výměře 5 m2 vznikl pozemek parc. č. 57/3 ( - o výměře 30 m2 )

to vše v k.ú. a obci Bořetín, přičemž rozdíl ve výměrách bude vyrovnán v obvyklé ceně.

Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva Obce Bořetín dne 27.2.2024 usnesením č. 19.

 

Jan Cimbůrek, starosta obce

 razítko obce

příloha: výše uvedené GP

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.4.2024

Sejmuto z úřední desky dne: ………………

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT