Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

DSO Nová Lípa - Úřední deska - Rozpočet 2024 - Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu hospodaření 2025-2029 (dsonovalipa.cz)

 

Pozvánka

na 3. shromáždění starostů DSO Nová Lípa v roce 2023

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na řádné 2. Shromáždění starostů v roce 2023,

které se uskuteční dne

11.12.2023 v 16:30 hodin ve Veselé

 

 

 

16:30 – 17:00 prohlídka nově opraveného obecního úřadu a zázemí pro spolky

 

17:00 – KD Veselá – 3.shromáždění starostů DSO Nová Lípa

Program:

  1. Zahájení, prezence, úvod
  2. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
  3. Schválení návrhu rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2024
  4. Schválení návrhu Střednědob. výhledu rozpočtu DSO Nová Lípa na roky 2025-2029
  5. Členské příspěvky DSO Nová Lípa na rok 2023
  1. Mimořádné členské příspěvky – GDPR dle smlouvy
  2. Mimořádné členské příspěvky Via rustica - schválení
  3. Prezentace – Komunitní energetika – SFORP, Ondřej Doležal
  1. Různé

 

 

Konec oficiální části shromáždění – cca 19:30

 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu byl zaslán 20.11. s odkazem na zveřejnění na webu:

https://dsonovalipa.cz/clanky/uredni-deska/rozpocet-2024/

https://dsonovalipa.cz/clanky/uredni-deska/rozpocet-2024/navrh-rozpoctu-na-rok-2024--navrh-strednedobeho-vyhledu-hospodareni-2025-2029.html

 

Občerstvení, diskuze, konzultace záměrů jednotlivých obcí.

Předpokládaný konec neoficiální části - 20.30

 

 

Informace o účasti/neúčasti prosím na email/ sms na tel. 733 396 266.

V případě neúčasti prosím o předání plné moci některému členovi – v příloze, místostarosta k hlasování plnou moc nepotřebuje.

 

Těšíme se na hojnou účast.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jaromír Pařík                                                                            Ing. Alžběta Kolářová

předseda                                                                                           ředitelka

                       

 

Vyvěšeno: 24.11.2023                       Sejmuto:  12.12.2023   

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT