Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Oznámení

 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky

 

Starosta obce  Bořetín podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)

 

                                               oznamuje:

 

  1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb

   ve volebním okrsku č.1

   je volební místnost na adrese 394 70 Bořetín č.p. 69, v místnosti obecního úřadu

   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Bořetín, okres Pelhřimov

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  

  1. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

 

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.

 

 

 

V Bořetíně dne 15.12.2022                          ………………......................

                                                     starosta

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT