Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Obec Bořetín

IČ 00 476 439

se sídlem 394 70 Bořetín 69

tel. starosta Jan Cimbůrek 606 735 707, tel. místostarosta Zdeněk Danda 777 654 953

dat.schránka 33xbfzj, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.boretin.cz , č.účtu: 8826-261/0100, není plátce DPH

_____________________________________________________________________________________

V Bořetíně dne 14.11.2022

 

Obec Bořetín zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/20000 Sb. o obcích v platném znění záměr, směnit následující pozemek parc.č. 918/13 o nové výměře 88 m2, ve vlastnictví obce Bořetín, za pozemky parc. č. 974/7 ( - o výměře 17 m2 ), parc. č. 974/9 ( - o výměře 147 m2 ), parc. č. 974/10 ( - o výměře 10 m2 ), přičemž tyto pozemky vznikly na základě geometrických plánů geodeta GPROFI, s.r.o., č. 196-1731/2021 a č. 211-2189/2022, tak, že:

  • od pozemku parc.č. 426/1 ( - o výměře 1.370 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen pozemek parc. č. 974/10 ( - o výměře 10 m2 ) a pozemek parc.č. 426/1 má po tomto oddělení novou výměru 1.360 m2
  • od pozemku parc.č. 443/42 ( - o výměře 8.715 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen pozemek parc. č. 974/9 ( - o výměře 147 m2 ) a pozemek parc.č. 443/42 má po tomto oddělení novou výměru 8.568 m2
  • od pozemku parc.č. 443/45 ( - o výměře 2.681 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond ) byl oddělen pozemek parc. č. 974/7 ( - o výměře 17 m2 ) a pozemek parc.č. 443/45 má po tomto oddělení novou výměru 2.664 m2
  • od pozemku parc.č. 918/13 ( - o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace ) byl oddělen pozemek parc. č. 918/19 ( - o výměře 15 m2 ) a pozemek parc.č. 918/13 má po tomto oddělení novou výměru 88 m2

to vše v k.ú. a obci Bořetín, přičemž rozdíl ve výměrách bude vyrovnán v obvyklé ceně.

Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva Obce Bořetín dne 14.10.2022 usnesením č. 13.

 

Jan Cimbůrek, starosta obce

 razítko obce

příloha: výše uvedený GP

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2022

Sejmuto z úřední desky dne: ………………

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT