Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Honební společenstvo MNICH

Všem členům honebního společenstva

P O Z V Á N K A

Starosta Honebního společenstva Mnich svolává

řádnou valnou hromadu honebního společenstva na den

  1. listopadu 2022 od 09:00 hodin do víceúčelového zařízení ve Chválkově.

 

.

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Volba zapisovatele skrutátorů, mandátové a volební komise.
  3. Projednání žádostí o přijetí za členy honebního společenstva.
  4. Zpráva o finančním hospodaření a rozhodnutí o použití čistého výtěžku.
  5. Volba honebního výboru.
  6. Přenesení působnosti dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona o myslivosti na honební výbor.
  7. Usnesení a závěr

 

 

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu § 22 odst. 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny v témže místě.

 

Návrhy na kandidáty pro volby do orgánů honebního společenstva lze zaslat starostovi honebního společenstva nejpozději 7 dnů před konáním valné hromady. 

 

 

 

V Mirotíně 24.10.2022

 

                                                         

 

Jiří Kotrč, st., v. r.

starosta honebního společenstva

Chválkov 36

394 70 Kamenice nad Lipou

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT