Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Oznámení

o   době    a    místě    konání    voleb    do    zastupitelstva    obce    Bořetín   podle §   29    zákona   č.   491/2001   Sb.,   o   volbách   do   zastupitelstev   obcí   a   o   změně   některých   zákonů

 

  1.  Volby do   zastupitelstva   obce    Bořetín se   uskuteční  

            v   pátek   dne   23. září 2022  od   14.00   hodin   do 22.00 hodin

            a v sobotu   dne   24. září 2022 od   8.00   hodin do   14.00   hodin.

 

       2. Místem konání   voleb

          ve   volebním   okrsku   č.   1

          je   volební   místnost   na adrese 394 70 Bořetín č.p. 69, v místnosti obecního úřadu 

          pro   voliče   podle   místa,   kde   jsou   přihlášeni   k pobytu v obci Bořetín, okres Pelhřimov

 

  1. Voliči bude     umožněno    hlasování    poté,     kdy    prokáže    svoji totožnost   a   státní   občanství    České   republiky,   popřípadě   státní občanství státu, jehož občané jsou    oprávněni   volit    na   území České   republiky.

 

  1. Voliči budou dodány nejpozději   3    dny   přede   dnem    konání   voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet  hlasovací   lístky   i    ve   volební     místnosti.

 

                   V   Bořetíně   dne   25.8.2022               

                                     

 Jan Cimbůrek

     starosta obce Bořetín

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT