Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den úterý 28.6.2022 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o registraci obce k placení DPH.
 4. Projednání a rozhodnutí na základě zveřejněného záměru o uzavření směnné smlouvy směnit tyto pozemky v k.ú. Bořetín: p.p.č. 226/17 ve vlastnictví obce Bořetín za p.p.č. 790 ve vlastnictví Miroslavy Cimbůrkové s doplatkem ze strany obce Bořetín za větší nabývanou výměru 100,- Kč.
 5. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 4/2022.
 6. Projednání a rozhodnutí o koupi vedení kanalizace dle GP 206-2085/2022 Ing. Hegera.
 7. Projednání a rozhodnutí o ceně prodeje palivového dřeva samovýrobou v obecních lesích.
 8. Projednání a rozhodnutí o fakturaci J.Čamry za těžbu v posledním čtvrtletí.
 9. Projednání a rozhodnutí o počtu členů zastupitelstva na příští volební období dle § 67 zákona o obcích.
 10. Projednání a rozhodnutí o přijetí brigádníka na dotaci ÚP.
 11. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 12. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 13. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 14. Diskuse
 15. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 20.6.2022:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 21.6.2022 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT