Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Pozvánka

na 1. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa v roce 2020

(výroční, 5.let od založení)

 

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na řádné 1. Shromáždění starostů v roce 2020, které se uskuteční dne 11.6. 2020 v 16:00 hodin, Častrov, Kulturní dům.

 

Zahájení 16:00 - Prezence, úvod

 1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
 2. Via rustica – současnost a budoucnost, host Lucie Hlavinková
 3. Organizační a personální změny
 4. Dodatek č. 5 – prodloužení projektu Centra společných služeb (4/2020-12/2020)
 5. Informace o přezkoumání hospodaření 2019
 6. Závěrečný účet a závěrka za rok 2019 DSO Nová Lípa a nápravná opatření
 7. Informace o podaných žádostech
 8. Schválení mimořádných členských příspěvků za období říjen 2019-dosud
 9. Vyhodnocení výjezdu v rámci projektu „Strategie“– Křižánky, příklady dobré praxe
 10. Shrnutí projednávání strategií–projekt Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431, ukončení projektu
 11. Informace o možném společném projektu DSO Nová Lípa
 12. Informace o nových dotačních titulech
 13. Informace o realizační fázi projektů, elektronizace VZ, VZ a limity pro změny SoD
 14. Na vědomí – Stanovy – platné znění
 15. Slavnostní večeře 18:00
 16. Konzultace záměrů jednotlivých obcí atd. – téma VODA, diskuze, příklady dobré praxe atd.

Konec cca 19:30

 

 

Účast v roušce z důvodu opatření COVID 19 dle aktuální situace. Informace o účasti/neúčasti prosím na email/ sms na tel. 733 396 266. V případě neúčasti prosím o předání plné moci některému členovi předsednictva – v příloze.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jana Houšková                                                                                  Ing. Alžběta Kolářová

předsedkyně                                                                                             ředitelka

                    

 

 

 

Přílohy:

Návrh závěrečného účtu a roční účetní závěrky DSO Nová Lípa za rok 2019

Vzorová plná moc

Vyvěšeno: 19.5.2020          Sejmuto: 11.6.2020

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT