Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den pátek 7.6.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o závěrečném účtu obce a auditu hospodaření obce.
 4. Projednání situace obce v oblasti dodržování GDPR a souvisejících předpisů, projednání odstoupení pověřence GDPR pro obec Bořetín Mgr. Stanislava Koukala, MBA, dr.h.c..
 5. Projednání a rozhodnutí o vstupu obce do Dobrovolného svazku obcí Nová Lípa.
 6. Zpráva o opravě vodovodu.
 7. Projednání a rozhodnutí o odměně pro hasiče za zásah při havárii vodovodu.
 8. Projednání a rozhodnutí o smlouvě na pronájem tříděného textilního odpadu.
 9. Zpráva o prořezu stromů na návsi.
 10. Zpráva o opravě kanálů na návsi a v parku, opravy fasády kapličky, instalace nové nástěnky, úpravách kolem nové základny pro požární sport, úprava zvonění v kapličce, o dalších opravách obecního majetku a údržbě veřejných prostranství.
 11. Projednání a rozhodnutí o umístění informační cedule na p.p.č. 754/2.
 12. Projednání a rozhodnutí o poplatcích za užívání systému odpadů pro trvale hlášené vlastníky více nemovitostí v obci.
 13. Projednání vymáhání dlužných poplatků za odpad a vodné a zpráva místostarosty o stavu vymáhání.
 14. Projednání a rozhodnutí o vedení pokladny obce.
 15. Projednání a rozhodnutí o pravidlech půjčování stanů v obecním majetku a pivních setů.
 16. Projednání a rozhodnutí o odměně za sečení obecních pozemků.
 17. Zpráva o výdajích a průběhu kulturní akce „Setkání seniorů“ 2019 a zajištění různých věcí k jeho průběhu. Projednání a rozhodnutí o odměně pro Romanu Kuberovou a Jaroslavu Janotovou za zajištění akce.
 18. Zpráva člena zastupitelstva o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích a o stavu odkupu části dřeva z polomu P.Janotou.
 19. Zpráva o pořízení kancelářské techniky na obec.
 20. Zpráva o volbách do Evropského parlamentu.
 21. Zpráva o uzavření dohod mimo pracovní poměr s různými pracovníky.
 22. Zpráva o kontejneru na objemný odpad.
 23. Zpráva o přípravě změny územního plánu obce.
 24. Zpráva o provozu a úpravách shromažďovacího místa ( sběrný dvůr ).
 25. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 26. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 27. Diskuse
 28. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 30.5.2019:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 31.5.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT