Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den středu 3.7.2019 od 17:30 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o aktualizaci pojištění obecního majetku a odpovědnosti členů zastupitelstva.
 4. Zpráva o získání pověřence GDPR.
 5. Zpráva o průběhu valné hromady SOMPO, členské schůze DSO SOMPO, členské schůze DSO Nová Lípa.
 6. Projednání a rozhodnutí o možnosti komunitního kompostování v obci.
 7. Zpráva o kontrolách vody.
 8. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 9. Zpráva o pracovním poměru Michala Moravce.
 10. Projednání a rozhodnutí o zhotovení schodů na náves.
 11. Projednání vymáhání dlužných poplatků za odpad a vodné a zpráva o stavu vymáhání.
 12. Zpráva o výdajích a průběhu kulturní akce „Bořetínská pouť“ 2019 a zajištění různých věcí k jeho průběhu. Projednání a rozhodnutí o odměně pro Moniku Hálovou a Irenu Dandovou za zajištění akce.
 13. Projednání a rozhodnutí o termínu poutě na příští rok.
 14. Projednání a rozhodnutí o odměně za návštěvy seniorů pro členky sociálního výboru.
 15. Zpráva Jiřího Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 16. Zpráva o přípravách stavby kontejneřiště.
 17. Zpráva o postupu při získávání dalších pozemků pro čističku odpadních vod.
 18. Zpráva o rozhodnutí o žádosti o dotaci.
 19. Zpráva o přípravě změny územního plánu obce.
 20. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 21. Projednání a rozhodnutí o způsobu omlouvání nepřítomnosti na zasedání zastupitelstva a zasílání programu zasedání.
 22. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 23. Diskuse
 24. Závěr

 

 

 

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 27.6.2019:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 27.6.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT