Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den pátek 6.9.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o aktualizaci pachtu pozemků ve vlastnictví obce pachtýři Zemo – Profit Mnich a.s..
 4. Projednání a rozhodnutí o aktualizaci pojištění obecního majetku a odpovědnosti členů zastupitelstva.
 5. Projednání a rozhodnutí o obsahu stanoviska k návrhům smluv o zřízení věcného břemene ze strany E.ON Distribuce a.s.
 6. Zpráva o přípravě změny územního plánu obce.
 7. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Hudcovou.
 8. Projednání a rozhodnutí o žádosti manželů Pragerových o zařazení pozemku do změny ÚP a souhlasu s plánovanou stavbou RD.
 9. Zpráva Jiřího Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 10. Zpráva o přípravách stavby kontejneřiště.
 11. Projednání a rozhodnutí o nabídkách na rozšíření plochy pro kontejnery.
 12. Projednání a rozhodnutí o nabídkách zhotovení schodů na náves.
 13. Projednání a rozhodnutí o nákladech na úpravu okolí obecní kapličky.
 14. Zpráva o postupu při získávání dalších pozemků pro čističku odpadních vod a postupu přípravy projektu.
 15. Projednání vymáhání dlužných poplatků za odpad a vodné a zpráva o stavu vymáhání.
 16. Zpráva o zpracování metodiky GDPR.
 17. Zpráva o kontrolách vody.
 18. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství ( traktůrek, křovinořezy, koupaliště, kaplička, zvonění kaplička, kompostér, nová hasičárna, úklidy půdy, malování stará hospoda, nátěry parapety a vodárna, místní komunikace, úprava hasičské základny, úprava beton před vchodem do školy, apod. ).
 19. Projednání a rozhodnutí o příspěvku na pečovatelskou službu Farní charity Kamenice nad Lipou.
 20. Zpráva o fakturaci za úpravu sběrného dvora.
 21. Projednání a rozhodnutí o způsobu zajištění zimní údržby místních komunikací
 22. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 23. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 24. Diskuse
 25. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 31.8.2019:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 31.8.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT