Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den pátek 4.10.2019 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Nové projednání a rozhodnutí o aktualizaci pachtu pozemků ve vlastnictví obce pachtýři Zemo – Profit Mnich a.s. dle výsledků jednání s pachtýřem v mezidobí.
 4. Nové projednání a rozhodnutí o aktualizaci pojištění obecního majetku a odpovědnosti členů zastupitelstva na základě doručení konkurenční nabídky.
 5. Projednání a rozhodnutí o: složení JSDH obce, schválení jmenování velitele JSDH, o uzavření smluv s členy JSDH včetně stanovení odměny za členství a zásah, pojištění členů JSDH, nákupu vybavení JSDH, užívání a vypůjčování majetku obce ze strany SDH Bořetín, demolice starého sušáku na hadice.
 6. Zpráva o přípravě změny územního plánu obce, příprava zprávy o uplatňování ÚP a Pokynů ke změně ÚP.
 7. Zpráva J.Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 8. Projednání a rozhodnutí o úpravě prostranství před školou: odstranění bedny, přesunu popelnice a koše, renovace betonu kolem rohožky.
 9. Projednání a rozhodnutí o termínu setkání seniorů.
 10. Projednání a rozhodnutí o nové emailové adrese obce.
 11. Zpráva o průběhu stavby kontejneřiště.
 12. Zpráva o úpravě okolí obecní kapličky.
 13. Zpráva St. Štroufa o opravě kapličky.
 14. Zpráva P.Koukala o opravě silnice v obci.
 15. Zpráva o postupu při získávání dalších pozemků pro čističku odpadních vod.
 16. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 17. Zpráva o přípravě zajištění zimní údržby místních komunikací
 18. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 19. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 20. Diskuse
 21. Závěr

 

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

 

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 27.9.2019:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 27.9.2019 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT