Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Pozvánka na 3. Shromáždění starostů

dobrovolného svazku obcí

Nová Lípa v roce 2019

 

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na řádné 3. Shromáždění starostů v roce 2019, které se uskuteční dne 28.11. 2019 v 16:00 hodin,

 

Kamenice nad Lipou, zámecký pivovar

 

              

Program:

 1. Prezence účastníků, usnášeníschopnost, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Setkání starostů v rámci projektu CSS (Celorepublikové setkání, závěrečné shrnutí projektu), a co dál
 3. Návrh mimořádných členských příspěvků (září – prosinec)
 4. Členské příspěvky na rok 2020
 5. Návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Informace o dotačních titulech – MMR – PRV, Technická infrastruktura, Brownfields
 7. Strategické řízení a plánování DSO Nová Lípa – komunikace
 8. Příklady dobré praxe – host Jan Sedláček, starosta obce Křižánky (práce starosty a jak vidí rozvoj venkova a jeho podporu – příklady)
 9. Společná večeře – asi v 18.30h
 10. Různé, diskuze, konzultace atp.
 11. Závěr asi ve 20h

Svou účast/neúčast prosím potvrďte na email Alžbětě Kolářové nebo sms na tel. 733 396 266 do pondělí 25.11.

Hlasovat může i místostarosta bez plné moci dle stanov. V případě neúčasti prosím o předání plné moci některému členovi předsednictva.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jana Houšková,                                                                          Ing. Alžběta Kolářová

předsedkyně                                                                                     ředitelka

 

                      

Vyvěšeno: 8.11.2019 

                                                                          Sejmuto: 28.11.2019

Příloha:

Návrh rozpočtu na rok 2020

images/Nvrh_rozpotu_2020_final.pdf

images/FIN-I.pdf

images/FIN-II.pdf

images/FIN-III.pdf

images/FIN-IV.pdf

images/FIN-IX.pdf

images/FIN-VI.pdf

images/FIN-VII.pdf

images/FIN-XI.pdf

images/FIN-XII.pdf

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT