Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

                    Obec Bořetín

Zastupitelstvo obce Bořetín

 

Obecně závazná vyhláška

č.  5/2019,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016

 

Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 6.12.2019, usneslo usnesením č. 3 vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 8.12.2016.

 

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

 

 

 

                       

 

 

………………...……………….                                             ……………………..

Zdeněk Danda                                                                           Jan Cimbůrek

místostarosta                                                                                    starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:   23.12.2019 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT