Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

                    Obec Bořetín

Zastupitelstvo obce Bořetín

 

Obecně závazná vyhláška

č. 7/2019

o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 7.12.2019 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

  • Obec Bořetín touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
  • Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Předmět, poplatník a plátce poplatku

  • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.[2]
  • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).[3]
  • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[4]

 

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 3a  zákona o místních poplatcích

[3] § 3  zákona o místních poplatcích

[4] § 3f  zákona o místních poplatcích

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT