Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Pozvánka na řádné Shromáždění starostů

dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

 

 

 

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

 

dovolujeme si Vás pozvat na 1.řádné Shromáždění starostů v roce 2020, které se uskuteční dne 26. 03. 2020 v 17 hodin v KD Častrov

 

 

Program setkání:

 

  1. Prezence účastníků
  2. Usnášeníschopnost, volba zapisovatele ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Informace o prodloužení projektu CSS – dodatek č. 4
  5. Přehled činnosti za uplynulé období
  6. Schválení mimořádných členských příspěvků
  7. Plán činnosti na další období
  8. Informace o dotačních možnostech
  9. Beseda na téma nedostatek vody
  10. Diskuze, závěr a společná večeře

 

 

Prosím o nahlášení účasti do 23.3.2020 na tel. 733 396 266.

 

Připomínám, že pozvánka musí být zveřejněna na úřední desce členských obcí

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jana Houšková                                        a                                 Ing. Alžběta Kolářová

předsedkyně DSO Nová Lípa                                                            ředitelka DSO Nová Lípa

                      

Vyvěšeno:  ……………..

                                                                            Sejmuto: 26.3.2020

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT