Mostkova kaplička ( n.v.623 m ) měla a stále má svého vlastníka, kterým byla rodina Dvořákova, dnes Štroufova z Bořetína čp. 17.

 Obci ani vlastníkům není známo, kdy tato kaplička byla postavena, ale jisté je, že je to nejstarší  budova v obci Bořetín.

 Co máme od vlastníků a pamětníků zdokumentováno, je fakt, že kaplička byla 28.září 1929, kdy uplynulo 995 let od smrti svatého Václava, patrona českých zemí, který byl symbolem české státnosti,. posvěcena panem farářem Josefem Brožem z Mnichu za přítomnosti několika drůžiček a procesí.

      Tehdejší majitel pan Dvořák  se jmenoval také Václav a proto na vzpomínku uvedeného výročí si nechal namalovat od malíře Severina Vosola ze Světců na plech obraz svatého Václava, který zabudoval do okénka v kapličce, které má klenutý tvar.

      V dřívějších dobách zde procházelo po cestě, která vedla kolem kapličky, procesí na Svatou Annu a vodila se zde domácí zvířata na trh do Černovic.

       Historici nezávisle na sobě říkají, že k Mostkové kapličce mají velice kladný vztah a někteří ji navštíví i několikrát v roce a to prý z těchto důvodů:

       Jedná se o velice klidné místo, bez sebemenších patogenních zón a výskytu radonu.

Celé okolí je za jasného počasí celodenně vystaveno slunečnímu záření a nabízí se krásný pohled do dalekého okolí jako např.Novohradské hory s nejvyšší horou Vysoká, Kraví horou a Kuní horou.

      Dále jsou to Slepičí hory, kde nejvyšší hora je Kohout, potom Blanský les, kde nejvyšší hora je Kleť (telivizni vysílač) a část Šumavy.

      Na severozápadní straně můžeme vidět Choustník, Křeč, Svatou Annu, a na jihovýáchodní straně Rosičku, Vrše a Betlém.

      Kolem kapličky je vyzařována zvláštní energie, která zde dokáže při několikaminutovém posezení člověka velice nabít a povzbudit, což je zároveň i velice ozdravující.

      Toto prý dokazuje i ten fakt, že kolem kapličky chodívalo po cestě procesí na Svatou Annu, kde lidé odpočívali a dobíjeli zde další energii a potom pokračovali v dalším putování.

      Dalším důkazem je i ta skutečnost, že začátkem dvacátého století vlastnil podél kapličky pole místní občan, kterému se náhle otevřela noha a toto onemocnění ho jako hospodáře omezovalo v jeho činnosti, neboť nemohl chodit za koňským potahem a práce na poli byl nucen omezovat, nebo si na ně jednat kočího ze vsi. Lékaři, které navštěvoval, si s onemocněním nevěděli rady a rána na noze byla spíše větší, než aby se hojila.

      Jednoho dne si vzpomněl na pověst, která panovala kolem této kapličky a začal kapličku denně navštěvovat a několik minut zde odpočíval. Po několika dnech na sobě cítil celkovou úlevu, a i když těmto léčebným pověrám moc nevěřil, tak najednou své přesvědčení náhle změnil.

      Skutečně po několikáté návštěvě u kapličky pozoroval, že jeho nemocná noha se mění k lepšímu a za několik málo dnů se mu otevřená rána na noze uzavírala až se celá zahojila.

      Tato zpráva byla na základě výpovědi jeho syna Jaroslava p.Stanislavem Koukalem z dokumentována a zveřejněna jako důkaz o tom, že okolí u kapličky má opravdu léčebný charakter.

      Před postavením kapličky, byla tato místa označována jenom hromadou velkých kamenů, které se zde nedochovaly, neboť při rozvoji výstavby obce byly místními občany zřejmě použity jako stavební materiál.

      Podle historiků toto místo bylo v dávných dobách velice atraktivní, hustě osídleno Kelty, či Slovany ( dle odhadu před tisíci lety i více ), což prý dokazuje dle platných map, že za lesem zvaným Chrástkou u obce Annovice je na mapě vyznačené místo (pohřebiště), kde se pochovávali lidé z těchto míst.

      Samotná kaplička je vzdálena od silnice cca 350 m.

U silnice vedle pěšiny , která vede ke kapličce je postaveno parkoviště pro motorová vozidla.

Doporučujeme každému tuto kapličku navštívit, neboť je zde lavička, kde můžete posedět, dobít

(načerpat) novou energii, léčit své neduhy a přitom si prohlédnout kouzelnou okolní krajinu.

Krásný zážitek a celkové osvěžení Vám přeje Obecní úřad Bořetín.

     Údaje o Mostkové kapličce zpracoval za Obecní úřad Bořetín starosta obce Stanislav Koukal, prom.energ.,dr.h.c., a to na základě odborných informací, které v průběhu několika roků o kapličce získal.

   Za zpřístupnění k uvedené kapličce po polní pěšině Obecní úřad Bořetín děkuje vedení  Zemo – Profitu Mnich a.s., Bohdalín 94.

Kategorie: