Plánovaná výstavba ve volebním období r.2014-2018

–         výstavba chodníků podél silnice v délce cca 350m (zámková dlažba)

–         výstavba 2 až 3 tůní v močálech ( v makřadech) na obecních pozemcích

–         výstavba rozhledny v nejvyšším bodě n.v.623m

–         rozšíření dětského hřiště  novými prvky

–         výstavba kovového sušáku na sušení hadic SDH

–         zpracování studií a technické dokumentace na kořenovou čističku splaškové vody

–         výstavba sběrného dvora