Rozpočet obce Bořetín na rok 2019

Dle § 11 odst. 4 zák. č. 250/2011 Sb. je možno nahlédnout do jeho elektronické podoby zde a listinné podoby na úřední desce před obecním úřadem. Do podrobného členění je možno nahlédnout v elektronické i listinné podobě v úředních hodinách na obecním úřadu obce.

images/Rozpoet_na_rok_2019.pdf