Do návrhu rozpočtu obce v jeho písemné podobě a podrobném členění lze nahlédnout v úředních hodinách 19 - 20h každý pátek na obecní úřadu Bořetín.