Obec Bořetín má vydané vyhlášky:

–         na zpoplatnění neoprávněného užívaní obecních pozemků

–         na likvidaci domovního odpadu

–         na likvidaci bioodpadu, el.zařízení,kovového odpadu a nebezpečného odpadu

–         na zpoplatnění ubytování osob v penzionech

–         na poplatek ze psů

–         na poplatek za spotřebovanou vodu z obecního vodovodu

–         O místním poplatku za rekreační pobyt

–         Za užívání veřejného prostranství

–         o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

–         o místním poplatku za odběr pitné vody

Kategorie: