Pozvánka na řádné Shromáždění starostů

dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

 

 

 

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

 

dovolujeme si Vás pozvat na 1.řádné Shromáždění starostů v roce 2020, které se uskuteční dne 26. 03. 2020 v 17 hodin v KD Častrov

 

 

Program setkání:

 

  1. Prezence účastníků
  2. Usnášeníschopnost, volba zapisovatele ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Informace o prodloužení projektu CSS – dodatek č. 4
  5. Přehled činnosti za uplynulé období
  6. Schválení mimořádných členských příspěvků
  7. Plán činnosti na další období
  8. Informace o dotačních možnostech
  9. Beseda na téma nedostatek vody
  10. Diskuze, závěr a společná večeře

 

 

Prosím o nahlášení účasti do 23.3.2020 na tel. 733 396 266.

 

Připomínám, že pozvánka musí být zveřejněna na úřední desce členských obcí

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jana Houšková                                        a                                 Ing. Alžběta Kolářová

předsedkyně DSO Nová Lípa                                                            ředitelka DSO Nová Lípa

                      

Vyvěšeno:  ……………..

                                                                            Sejmuto: 26.3.2020

Kategorie: