Střednědobý výhled rozpočtu obce Bořetín na rok 2021-2023 - vyvěšeno na úřední desce 27.2.2020

images/Stedndob_vhled_rozpotu_2021_a_2023.pdf 

 

Do střednědobého výhledu rozpočtu obce Bořetín na rok 2021-2023 lze ve smyslu § 3 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb. nahlédnout v jeho listinné podobě na úřední desce před obecním úřadem a v elektronické podobě na www.boretin.cz. Je již podrobně členěn a do jeho podrobného členění lze nahlédnout v listinné i elektronické podobě na úředních hodinách na obecním úřadu.