images/Rozpoet_na_2020_seskupen.pdf 

 

Do rozpočtu obce Bořetín na rok 2020 lze ve smyslu § 11 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb. nahlédnout v jeho listinné podobě na úřední desce před obecním úřadem a v elektronické podobě na www.boretin.cz. Je již podrobně členěn a do jeho podrobného členění lze nahlédnout v listinné i elektronické podobě na úředních hodinách na obecním úřadu.

Kategorie: