Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Bořetín na rok 2021-2023 - vyvěšeno na úřední desce 5.1.2020

images/NVRH_stedndobho_vhledu_rozpotu_2021_a_2023.pdf 

Do tohoto návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Bořetín na rok 2021-2023 lze ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. nahlédnout v jeho listinné podobě na úřední desce před obecním úřadem a v elektronické podobě na www.boretin.cz. Je již podrobně členěn a do jeho podrobného členění lze nahlédnout v listinné i elektronické podobě na úředních hodinách na obecním úřadu.