Obec Bořetín , Bořetín 69

394 70  Kamenice nad Lipou

Telefon: +420 565 437 036
Mobil: +420 606 735 707

E-mail: boretin@pel.cz
Provozní doba: PA 19-20h,

Datová schránka: 33xbfzj
IČO: 00 476 439
Bankovní spojení: 8826261/0100

NOVÁ INFORMACE O LIKVIDACÍ VĚTVÍ A JINÉHO BIOODPADU

INFORMACE O LIKVIDACI VĚTVÍ A DALŠÍHO BIOODPADU

 

VĚTVE ZE ZAHRAD LZE NAMÍSTO KE SBĚRNÉMU DVORU ODVÁŽET POUZE KE KOUPALIŠTI, KDE JE VEDLE PARKOVIŠTĚ HROMADA VĚTVÍ

 

NEVOZIT PAŘEZY A OBJEMNÝ ODPAD, NEJDE O HRANICI NA ČARODĚJNICE NEBO SKLÁDKU, BUDE SE TO ŠTĚPKOVAT

 

PŘED ODVOZEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PANA KŮRKU

 TEL. 732 762 228, KTERÝ MUSÍ BÝT U ULOŽENÍ VĚTVÍ PŘÍTOMEN

 

DALŠÍ BIOODPAD ZE ZAHRAD, ZEJMÉNA TRÁVU, PLODY, LISTÍ LZE VOZIT DO ÚLOŽNÉHO PROSTORU VEDLE SBĚRNÉHO DVORA OPĚT POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI PANA KŮRKY