NOVÁ INFORMACE O LIKVIDACÍ VĚTVÍ A JINÉHO BIOODPADU

INFORMACE O LIKVIDACI VĚTVÍ A DALŠÍHO BIOODPADU

 

VĚTVE ZE ZAHRAD LZE NAMÍSTO KE SBĚRNÉMU DVORU ODVÁŽET POUZE KE KOUPALIŠTI, KDE JE VEDLE PARKOVIŠTĚ HROMADA VĚTVÍ

 

NEVOZIT PAŘEZY A OBJEMNÝ ODPAD, NEJDE O HRANICI NA ČARODĚJNICE NEBO SKLÁDKU, BUDE SE TO ŠTĚPKOVAT

 

PŘED ODVOZEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PANA KŮRKU

 TEL. 732 762 228, KTERÝ MUSÍ BÝT U ULOŽENÍ VĚTVÍ PŘÍTOMEN

 

DALŠÍ BIOODPAD ZE ZAHRAD, ZEJMÉNA TRÁVU, PLODY, LISTÍ LZE VOZIT DO ÚLOŽNÉHO PROSTORU VEDLE SBĚRNÉHO DVORA OPĚT POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI PANA KŮRKY