INFORMACE O LIKVIDACI VĚTVÍ

INFORMACE O LIKVIDACI VĚTVÍ

 

VĚTVE ZE ZAHRAD LZE NAMÍSTO KE SBĚRNÉMU DVORU ODVÁŽET KE KOUPALIŠTI, KDE JE VEDLE PARKOVIŠTĚ HROMADA VĚTVÍ, KTERÁ BUDE POSTUPNĚ SEŠTĚPKOVÁNA

 

NEVOZIT PAŘEZY A OBJEMNÝ ODPAD, NEJDE O HRANICI NA ČARODĚJNICE NEBO SKLÁDKU, BUDE SE TO ŠTĚPKOVAT

 

PŘED ODVOZEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PANA KŮRKU

 TEL. 732 762 228, KTERÝ MUSÍ BÝT U ULOŽENÍ VĚTVÍ PŘÍTOMEN

 

DALŠÍ BIOODPAD ZE ZAHRAD, ZEJMÉNA TRÁVU, PLODY, LISTÍ LZE VOZIT AŽ BUDE ODBAGROVÁN POTŘEBNÝ PROSTOR VEDLE SBĚRNÉHO DVORA, CCA OD 1.7., BUDE OZNÁMENO